วงเครื่องสาย


วงเครื่องสาย

ใช้เครื่องดนตรีหลักในการประสมวงเป็นเครื่องดนตรีที่มีสาย เช่น จะเข้ ซอด้วง ซออู้ รวมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น เช่น เครื่องเป่าและเครื่องประกอบจังหวะ การประสมวงเครื่องสายจัดออกเป็นประเภทต่างๆ ตามขนาดและลักษณะของวงได้ดังนี้

เครื่องสายวงเล็ก

นิยมแสดงในงานที่ไม่ต้องการเสียงดังมากนัก และแสดงในบริเวณอาคารในงานต่างๆ เช่น งานทำบุญเลี้ยงพระในบ้าน งานสมรสตอนกล่อมหอ เป็นต้น เครื่องสายวงเล็กมีเครื่องดนตรี ดังนี้

ซอด้วง  1 คัน

ซออู้ 1 คัน

จะเข้ 1 ตัว

ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา

โทนมโหรี 1 ใบ

รำมะนามโหรี 1 ใบ

ฉิ่ง 1 คู่

วงสายเครื่องสายเครื่องคู่

นิยมบรรเลงในงานต่างๆ เช่นเดียวกับเครื่องสายวงเล็ก แต่มีจำนวนเครื่องดนตรีมากกว่า ได้แก่

ซอด้วง  2 คัน

ซออู้ 2 คัน

จะเข้ 2 ตัว

ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา

ขลุ่ยขลิบ 1 เลา

ฉิ่ง 1 คู่

โทนมโหรี 1 ใบ

รำมะนามโหรี 1 ใบ

ฉาบ 1 คู่

กรับ 1 คู่

โหม่ง 1 ใบ

เครื่องดนตรีที่บรรเลงทำนองจะมีเป็นคู่  แต่เครื่องดนตรีที่บรรเลงจังหวะจะมีเพียงอย่างละ 1 ชิ้น

วงเครื่องสายปี่ชวา

มีลักษณะพิเศษกว่าวงเครื่องสายวงเล็กและวงเครื่องสายเครื่องคู่ คือ มีปี่ชวามาแทนขลุ่ย และใช้กลองแขกแทนโทนรำมะนามโหรี

วงเครื่องสายนี้จะมีเสียงแหลมสูงกว่าปกติเพราะเสียงปี่ชวาสูงแหลม เครื่องดนตรีอื่นๆ ต้องปรับขึ้นสายให้เท่ากับเสียงของปี่ชวา นิยมบรรเลงเพื่ออวดความสามารถของผู้บรรเลง บรรเลงเพลงกับวงเครื่องสายปี่ชวานี้มีเครื่องดนตรี คือ

ซอด้วง   1 คัน

ซออู้ 1 คัน

จะเข้ 1 ตัว

ปี่ชวา 1 เลา

ฉิ่ง 1 คู่

กลองแขก 1 คู่

ฉาบ 1 คู่

กรับ 1คู่

โหม่ง 1 ใบ

สำหรับเครื่องประกอบจังหวะอาจมีไม่ครบก็ได้ที่สำคัญ คือ ฉิ่ง และกลองแขก

Advertisements